หลักสูตร The Modern & Innovative Team "คิดสร้างสรรค์ สรรสร้างทีม"

 

หลักสูตร The Modern & Innovative Team "คิดสร้างสรรค์ สรรสร้างทีม"

          สิ่งที่มนุษย์ต้องแลกเปลี่ยนเรียนรู้และฝึกฝน คือ การฝึกให้เป็นคนมีความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างความสำเร็จในชีวิตทุกๆ ด้าน การจัดกิจกรรม Team Building คิดอย่างสร้างสรรค์สรรสร้างทีม จะทำให้ท่านและทีมงานเข้าใจวิธีการคิด แนวการคิด ฉลาดคิด ด้วยเทคนิคต่างๆ อย่างมีจินตนาการ ตลอดจนการสร้างความคิดแบบมีวิสัยทัศน์ เพื่อความโดดเด่นในการพัฒนาองค์กรต่อไป

 

เป้าหมายของการจัดกิจกรรม
1.เพื่อจุดประกายให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีทักษะการคิดสร้างสรรค์ นอกกรอบ แบบเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ
2.เพื่อให้ทุกคนได้เรียนรู้ วิธีคิดและการทำงาน ที่จะนำไปสู่การสร้างนวัตกรรม (Innovation) ร่วมกันด้วยเครื่องมือ Creative Thinking Tools ที่ทันสมัย ประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม

 

หมายเหตุ : - ทุกกิจกรรมสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

 

หากท่านสนใจหลักสูตรการอบรม

ติดต่อสอบถามข้อมูลติดต่อ SaleUP  :  ได้โดยตรงที่เบอร์ 094-6904904 (คุณอุ้ย)

                                                             หรือส่งอีเมลสอบถามเพิ่มเติมที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ 02-1062220

 

Sunday the 15th.

©Copyright 2013 UP Training

บริการ : Team Building, Walk Rally, CSR, ทีมบิ้วดิ้ง, สร้างทีมงาน, พัฒนาทีมงาน, อบรมทีม, หลักสูตรฝึกอบรม, อบรมภาวะผู้นำ, อบรมหัวหน้างาน