หลักสูตร Team Building & CSR Activity "สร้างทีมภายใน ส่งน้ำใจสู่สังคม"

 

หลักสูตร Team Building & CSR Activity "สร้างทีมภายใน ส่งน้ำใจสู่สังคม"

 

วัตถุประสงค์
1. ผู้เข้าร่วมได้ตระหนักถึงความสำคัญในการทำกิจกรรมตอบแทนสังคม (CSR)
2. ผู้เข้าร่วมได้เรียนรู้การทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ และสนุกสนาน
3. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเกิดความผูกพันในองค์กรมากยิ่งขึ้น

 

ตัวอย่างกิจกรรม CSR
- ปลูกป่าชายเลน (อัมพวา เพชรบุรี)
- ปลูกปะการังเทียม (สัตหีบ)
- ทำความสะอาดชายหาด
- บริจาคสิ่งของจำเป็นแก่นักเรียน และชุมชนที่ขาดแคลน
- บำรุงรักษาโรงอาหาร ห้องเรียน ห้องสมุด อาคารเรียน ห้องน้ำ สนามกีฬา
- เลี้ยงอาหารกลางวันแก่บุคคลทุพพลภาพ เด็กอ่อน หรือบริจาควัสดุอลูมิเนียมทำขาเทียม

 

หมายเหตุ : - ทุกกิจกรรมสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

 

หากท่านสนใจหลักสูตรการอบรม

ติดต่อสอบถามข้อมูลติดต่อ SaleUP  :  ได้โดยตรงที่เบอร์ 091-730-8979

                                                             หรือส่งอีเมลสอบถามเพิ่มเติมที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it." target="_blank" rel="noopener" style="background-color: #0a0002; color: #b7b7b7; font-family: Mitr, sans-serif; font-size: 25px;">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ 02-1062220

Friday the 24th.

©Copyright 2013 UP Training

บริการ : Team Building, Walk Rally, CSR, ทีมบิ้วดิ้ง, สร้างทีมงาน, พัฒนาทีมงาน, อบรมทีม, หลักสูตรฝึกอบรม, อบรมภาวะผู้นำ, อบรมหัวหน้างาน