หลักสูตร Professional Team "ปลุกพลัง สร้างทีมงานมืออาชีพ"

 

หลักสูตร Professional Team "ปลุกพลัง สร้างทีมงานมืออาชีพ"

 

วัตถุประสงค์
1. เพื่อเพิ่มศักยภาพการทำงานในรูปแบบที่มีประสิทธิภาพ
2. เพื่อสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันภายในองค์กร
3. เพื่อผลักดันความเป็นมืออาชีพให้แก่พนักงานทุกระดับ ให้พร้อมรับทุกสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

 

สิ่งที่จะได้รับ
- ทุกคนพร้อมที่จะทำงานร่วมกันเป็นทีม
- ทุกคนพร้อมพัฒนาตนเองเพื่อเติมโตไปกับองค์กร
- ทุกคนมีความเป็นมืออาชีพมากขึ้น ข้อผิดพลาดลดลง กล้าตัดสินใจ
  ผ่อนคลาย ประทับใจกับกิจกรรมและของที่ระลึก
- ทุกกิจกรรมสามารถนำไปปรับใช้ในงานได้จริง

 

หมายเหตุ : - ทุกกิจกรรมสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

 

หากท่านสนใจหลักสูตรการอบรม

ติดต่อสอบถามข้อมูลติดต่อ SaleUP  :  ได้โดยตรงที่เบอร์ 094-6904904 (คุณอุ้ย)

                                                             หรือส่งอีเมลสอบถามเพิ่มเติมที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ 02-1062220

 

Saturday the 18th.

©Copyright 2013 UP Training

บริการ : Team Building, Walk Rally, CSR, ทีมบิ้วดิ้ง, สร้างทีมงาน, พัฒนาทีมงาน, อบรมทีม, หลักสูตรฝึกอบรม, อบรมภาวะผู้นำ, อบรมหัวหน้างาน