โปรแกรม ระบบบริหารผู้มีศักยภาพสูง (Talent Management System)

 

ระบบบริหารผู้มีศักยภาพสูง (Talent Management System)


วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างทรัพยากรบุคคลในอนาคตให้มีความรู้ความสามารถมีศักยภาพเพียงพอในการสานต่อพันธกิจขององค์กรให้พัฒนาอย่างต่อเนื่อง
2. เพื่อรักษาประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจขององค์กร ตลอดจนรักษาความได้เปรียบในการแข่งขันที่ยั่งยืน เป็นการลดการสูญเสีย
3. เพื่อรักษาบุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานในระดับดีเยี่ยมและเป็นผู้มีศักยภาพสูงไว้กับองค์กรได้

 

สิ่งที่จะได้รับ
- คู่มือระบบการบริหารผู้มีศักยภาพสูง

 

หากท่านสนใจหลักสูตรการอบรม

ติดต่อสอบถามข้อมูลติดต่อ SaleUP  :  ได้โดยตรงที่เบอร์ 094-6904904 (คุณอุ้ย)

                                                             หรือส่งอีเมลสอบถามเพิ่มเติมที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ 02-1062220

Monday the 20th.

©Copyright 2013 UP Training

บริการ : Team Building, Walk Rally, CSR, ทีมบิ้วดิ้ง, สร้างทีมงาน, พัฒนาทีมงาน, อบรมทีม, หลักสูตรฝึกอบรม, อบรมภาวะผู้นำ, อบรมหัวหน้างาน