โปรแกรม พัฒนาระบบการกำหนดหน้าที่งานและเส้นทางการเติบโต (Smart Job Description & Career Path)

 

 

พัฒนาระบบการกำหนดหน้าที่งานและเส้นทางการเติบโต (Smart Job Description & Career Path)

 

วัตถุประสงค์
1. เพื่อทบทวนและประเมินการกำหนดหน้าที่งานและเส้นทางการเติบโตของทุกตำแหน่ง
2. เพื่อวิเคราะห์งานและจัดทำแผนฝึกอบรมและพัฒนาอย่างเป็นระบบ รองรับเส้นทางการเติบโต (Job Analysis & Career Path)

ตัวอย่างแผนการดำเนินงาน

ขั้นตอนหลัก 1. ศึกษาข้อมูล
กิจกรรม
ประชุมกับผู้บริหารเพื่อศึกษาข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบัน

ขั้นตอนหลัก 2. ให้ความรู้

กิจกรรม
ฝึกอบรมระดับหัวหน้าขึ้นไปในหลักสูตร "เทคนิคการจัดทำใบกำหนดหน้าที่งาน“

 

ขั้นตอนหลัก 3. การนำไปปฏิบัติ
กิจกรรม
ประชุมกับผู้บริหารเพื่อมอบหมายให้แต่ละหน่วยงานกลับไปจัดทำใบกำหนดหน้าที่งานตามรูปแบบที่กำหนดให้

 

 

ขั้นตอนหลัก 4. การติดตามผล และแก้ไขปรับปรุง
กิจกรรม
จัดประชุมเพื่อนำเสนอต่อผู้บริหาร

 

ขั้นตอนหลัก 5. วิเคราะห์ Job Competency
กิจกรรม
ที่ปรึกษาจัดทำ Workshop ร่วมกับผู้บริหาร เพื่อวิเคราะห์ Job Competency ของทุกตำแหน่งงาน

 

หากท่านสนใจหลักสูตรการอบรม

ติดต่อสอบถามข้อมูลติดต่อ SaleUP  :  ได้โดยตรงที่เบอร์ 094-6904904 (คุณอุ้ย)

                                                             หรือส่งอีเมลสอบถามเพิ่มเติมที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ 02-1062220

Sunday the 19th.

©Copyright 2013 UP Training

บริการ : Team Building, Walk Rally, CSR, ทีมบิ้วดิ้ง, สร้างทีมงาน, พัฒนาทีมงาน, อบรมทีม, หลักสูตรฝึกอบรม, อบรมภาวะผู้นำ, อบรมหัวหน้างาน