โปรเเกรม การทบทวนและออกแบบโครงสร้างเงินเดือนอย่างง่ายที่ผู้บริหารทำเองได้ (Effective Salary Structure)

 

การทบทวนและออกแบบโครงสร้างเงินเดือนอย่างง่ายที่ผู้บริหารทำเองได้ (Effective Salary Structure)

 

วัตถุประสงค์
1.เพื่อทบทวนและประเมินประสิทธิภาพการบริหารค่าจ้างขององค์กร
2. เพื่อผู้บริหารเข้าใจและสามารถออกแบบ ปรับเปลี่ยนโครงสร้างเงินเดือนได้
3. เพื่อจัดทำโครงสร้างเงินเดือนอย่างง่ายที่ผู้บริหารทำเองได้

 

หากท่านสนใจหลักสูตรการอบรม

ติดต่อสอบถามข้อมูลติดต่อ SaleUP  :  ได้โดยตรงที่เบอร์ 094-6904904 (คุณอุ้ย)

                                                             หรือส่งอีเมลสอบถามเพิ่มเติมที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ 02-1062220

Saturday the 18th.

©Copyright 2013 UP Training

บริการ : Team Building, Walk Rally, CSR, ทีมบิ้วดิ้ง, สร้างทีมงาน, พัฒนาทีมงาน, อบรมทีม, หลักสูตรฝึกอบรม, อบรมภาวะผู้นำ, อบรมหัวหน้างาน