หลักสูตร Team Building บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)โดย อ. ประทีป ตั้งมนัสตรง

 

Monday the 27th.

©Copyright 2013 UP Training

บริการ : Team Building, Walk Rally, CSR, ทีมบิ้วดิ้ง, สร้างทีมงาน, พัฒนาทีมงาน, อบรมทีม, หลักสูตรฝึกอบรม, อบรมภาวะผู้นำ, อบรมหัวหน้างาน