ภาพบรรยากาศการอบรมที่ผ่านมา >>>

Team Building G.I.F. Engineering Co.,ltd​ โดย อาจารย์สิทธิพล สืบสีมา ณ โรงแรมยูเรเซีย ชะอำ 1087
Team Building @KM Interlab โดย อาจารย์สิทธิพล สืบสีมา และ อาจารย์สมหวัง ชัยเจริญคุณาภรณ์ 1301
KRUNGSRI Employee Engagement Activity 2014 ภาค 107, 108, 109, 110 @เชียงใหม่ 1234
Team Building @บริษัท เจอร์มันนิชเชอร์ ลอยด์ อินดัสเตรียล เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด โดย อ.พุทธพงษ์ ลิมป์บรรจงกิจ 1268
Team Building สามัคคีประกันภัย โดย อ.สิทธิพล สืบสีมา 1127
การแก้ปัญหาและการตัดสินใจสำหรับผู้นำ @Inter Far East engineering Public Co.,Ltd โดย อ.พิทยาวุธ อังศุสิงห์ 1342
Team Building @RANOTECH โดย อ.สิทธิพล สืบสีมา 1528
หลักสูตร Team Building บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)โดย อ. ประทีป ตั้งมนัสตรง 1421
หลักสูตร Modern Coaching & Feedback @Kewpie ณ ลำพวา อัมพวา รีสอร์ท โดย อ.พิทยาวุธ อังศุสิงห์ 1748
Beyond CITIP @Mitsui Sumitomo Insurance Thailand โดยอาจารย์สมหวัง ชัยเจริญคุณาภรณ์ 1679
Thursday the 19th.

©Copyright 2013 UP Training

บริการ : Team Building, Walk Rally, CSR, ทีมบิ้วดิ้ง, สร้างทีมงาน, พัฒนาทีมงาน, อบรมทีม, หลักสูตรฝึกอบรม, อบรมภาวะผู้นำ, อบรมหัวหน้างาน