อาจารย์วาสนา ศรีอัครลาภ

Aj.wassana

 ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี : คณะศึกษาศาสตร์   มหาวิทยาลัยศิลปากร

ปริญญาโท : คณะครุศาสตร์   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

 

 

 

 

 

ประสบการณ์ทำงาน

 • ผู้ชำนาญการฝึกอบรม พนักงานบริการ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ AIS
 • ผู้จัดการแผนกกิจกรรมฝึกอบรม ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล   บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด  
 • ครูอาสาสมัครเผยแพร่ภาษาไทย และวัฒนธรรมไทย ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • กองบรรณาธิการคอมพิวเตอร์แมกกาซีน
 • ผู้นำการจัดนิทรรศการเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติ สาขาภาพถ่าย
 • ผู้นำการจัดนิทรรศการเผยแพร่ผลงานวิชาการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร

 

ตำแหน่งปัจจุบัน

วิทยากรอาวุโส บริษัท อัพ คอนซัลติ่ง แอนด์ เทรนนิ่ง จำกัด

 

ความเชี่ยวชาญพิเศษ

 • Total Quality Service / Sense of Service
 • ภาระหน้าที่และมาตรฐานการบริการของพนักงานบริการ
 • เทคนิคการให้บริการ
 • นักขายมืออาชีพ
 • การสื่อความ / การใช้โทรศัพท์
 • บุคลิกภาพและการแสดงออก

 

องค์กรและหน่วยงานที่เคยให้การบรรยาย

 • บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด
 • Mitsui O.S.K. Lines (Thailand) Co., Ltd.
 • Sony Ericsson Mobile Communications (Thailand) Co., Ltd.
 • บมจ.พฤกษา เรียลเอสเตท
 • DENSO
 • Central Pattana Public Company Limited
 • Thai Inter Modal Systems Co., Ltd
 • United Marine Logistic Co., Ltd.
 • SCG Experience Co., Ltd.
 • บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท ปตท. อะโรเมติกส์และการกลั่น จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท ไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี่ จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน)

 

 

 

Saturday the 18th.

©Copyright 2013 UP Training

บริการ : Team Building, Walk Rally, CSR, ทีมบิ้วดิ้ง, สร้างทีมงาน, พัฒนาทีมงาน, อบรมทีม, หลักสูตรฝึกอบรม, อบรมภาวะผู้นำ, อบรมหัวหน้างาน