หลักสูตร การสร้างความพึงพอใจของลูกค้าด้วยการให้บริการทางโทรศัพท์

หลักสูตร การสร้างความพึงพอใจของลูกค้าด้วยการให้บริการทางโทรศัพท์

 

          เป็นหลักสูตรที่เรียนรู้ถึง เทคนิควิธีการรับมือกับข้อร้องเรียน และการแก้สถานการณ์ให้ลูกค้าที่โกรธ กลับมารู้สึกดี กับตัวพนักงานและ องค์กรด้วยการพัฒนาทักษะ และฝึกปฏิบัติในการรับมือกับปัญหาด้วยมาตรฐานระดับเดียวกัน ไม่ว่าจะมีสาเหตุจากความผิดพลาดขององค์กร
หรือจากลูกค้าเอง

 

วัตถุประสงค์
1.เพื่อเป็นการเรียนรู้การรับมือกับลูกค้าในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างมืออาชีพ
2.เพื่อให้เกิดมาตรฐานของการรับมือกับคำร้องเรียน หรือ ปัญหาของลูกค้า ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถทำให้ลูกค้าเกิดความรู้สึกพอใจได้อย่างรวดเร็ว
3.เพื่อเป็นการสร้างทักษะในการจัดการเรื่องร้องเรียนให้เกิดแก่พนักงานทุกระดับ
4.เพื่อให้พนักงานตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการข้อร้องเรียนที่ดี
5.เพื่อให้รู้แนวทางในการนำเรื่องร้องเรียน ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ เพื่อปรับทัศนคติในการจัดการเรื่องร้องเรียน

 

เนื้อหาหลักสูตร
- เพราะเหตุใดลูกค้าจึงโกรธ (3 W for Customer Complaint ?)
- ขั้นตอนการรับมือกับลูกค้าที่โกรธทางโทรศัพท์
- เทคนิคการทำให้ลูกค้าหายโกรธ
- เทคนิคการชดเชยความรู้สึกให้ลูกค้า
- จากการร้องเรียนให้กลายเป็นความประทับใจ
- การจัดช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน
- ผ่านสื่อต่าง ๆ
   - ผ่านระบบโทรศัพท์ (Call Center)
   - ผ่านผู้บริหาร
   - การจัดการเรื่องร้องเรียนผ่านช่องทางต่าง ๆ
- การฟื้นฟูความสัมพันธ์กับลูกค้าหลังจากการร้องเรียน
- เทคนิคการทำให้ลูกค้าหายโกรธ
   - เทคนิค H E A R T
   - Tip ในการทำให้ลูกค้าหายโกรธ
- เนื้อหาที่น่าสนใจอื่นๆ และกรณีศึกษาขององค์กรชั้นนำ

 

หากท่านสนใจหลักสูตรการอบรม

ติดต่อสอบถามข้อมูลติดต่อ SaleUP  :  ได้โดยตรงที่เบอร์ 094-6904904 (คุณอุ้ย)

                                                             หรือส่งอีเมลสอบถามเพิ่มเติมที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ 02-1062220

Sunday the 19th.

©Copyright 2013 UP Training

บริการ : Team Building, Walk Rally, CSR, ทีมบิ้วดิ้ง, สร้างทีมงาน, พัฒนาทีมงาน, อบรมทีม, หลักสูตรฝึกอบรม, อบรมภาวะผู้นำ, อบรมหัวหน้างาน