หลักสูตร สุดยอดทีมสร้างประสบการณ์ประทับใจให้ลูกค้า (Excellence Service Team @Touch Point)

 

หลักสูตร สุดยอดทีมสร้างประสบการณ์ประทับใจให้ลูกค้า (Excellence Service Team @Touch Point)

           ทุกองค์กรต่างกำหนดการมุ่งเน้นที่ลูกค้า (Customer Focus) เป็นกลยุทธ์หลักและทุ่มเทลงทุนไปในทุกปัจจัยที่เกี่ยวข้อง เช่น เทคโนโลยี การออกแบบและปรับปรุงกระบวนการ แต่สุดท้ายแล้ว การแปลง กลยุทธ์สู่การส่งมอบสินค้าและบริการที่สร้างความประทับใจต่อลูกค้า ขึ้นอยู่กับการหล่อหลอมพนักงาน “ทุกคน” ให้มีเป้าหมายเดียวกันนั่นคือ “การสร้างประสบการณ์เชิงบวกของลูกค้าในทุกจุดสัมผัสบริการ” ซึ่งนี่คือหัวใจของความสำเร็จของพนักงานและองค์กร

          ความท้าทายของการพัฒนาบุคลากร อยู่ที่จะพัฒนาอย่างไรให้พนักงานทั้งทีมมี “ใจ” และพร้อมจะให้บริการที่ดี (Will Do) นอกเหนือจากการพัฒนาความรู้ความสามารถในงาน (Can Do)

 

วัตถุประสงค์
1. เข้าใจถึงผลกระทบของปัจจัยภายนอกที่มีต่อองค์กร และตัวพนักงาน
2. เห็นความจำเป็นและประโยชน์ในการทำงานร่วมกันระหว่างบุคคลและฝ่ายต่างๆ โดยมุ่งเน้นที่จะสร้างความประทับใจต่อลูกค้า
3. ทราบถึงแนวทางการให้บริการที่สร้างความประทับใจต่อลูกค้า
4. สื่อสารระหว่างกันและสื่อสารกับลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ด้วยสื่อและวิธีการที่เหมาะสมกับลักษณะของคู่สื่อสาร

 

เนื้อหาหลักสูตร
- ความสำคัญของการบริการ
- พลังของการสร้างความประทับใจแรกพบ
- บุคลิกภาพที่ดีของผู้ให้บริการ
- แนวทางการบริการแบบมืออาชีพ
- สื่อสาร คนสำราญ งานสำเร็จ
- การตอบข้อร้องเรียน และการบริหารอารมณ์
- การสร้างทีมบริการที่เป็นเลิศ
- ตัวอย่างขององค์กรชั้นนำในการสร้าง Service Team
- ฯลฯ

 

หากท่านสนใจหลักสูตรการอบรม

ติดต่อสอบถามข้อมูลติดต่อ SaleUP  :  ได้โดยตรงที่เบอร์ 094-6904904 (คุณอุ้ย)

                                                             หรือส่งอีเมลสอบถามเพิ่มเติมที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ 02-1062220

Saturday the 18th.

©Copyright 2013 UP Training

บริการ : Team Building, Walk Rally, CSR, ทีมบิ้วดิ้ง, สร้างทีมงาน, พัฒนาทีมงาน, อบรมทีม, หลักสูตรฝึกอบรม, อบรมภาวะผู้นำ, อบรมหัวหน้างาน