CSR-Suphanburi

 

 

 

 

CSR & DONATION IDEA (ชุมชนบ้านดงเย็น จ.สุพรรณบุรี)

---------------------------------------------------------------------------------------------

1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณะประโยชน์ให้ชุมชน

• ขุดบ่อบาดาลเพื่อใช้ในแปลงเกษตรเพื่อการท่องเที่ยว
• ปั๊มน้ำ Solar cell
• สร้างศาลารับรองนักท่องเที่ยว
• สร้างโรงเก็บของ อุปกรณ์ต่างๆ
• ทำป้ายบอกทางมายังชุมชน
• ทำป้ายฐานการเรียนรู้ กิจกรรมต่างๆ

 

2. พัฒนาองค์ความรู้และอาชีพให้ชุมชน

• องค์ความรู้เรื่องพัฒนาการเกษตรและการจัดการน้ำ
• การสร้างแบรนด์และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและผลิตภัณฑ์ใน
ชุมชน
• อบรมมัคคุเทศก์ และนักสื่อความหมายชุมชน

 

3. บริจาคเงิน และอุปกรณ์เครื่องใช้ที่จำเป็น

• ชุมชน
- มอบรถจักรยานสำหรับให้บริการนักท่องเที่ยว
- Metal sheet มุงหลังคา

 

 

หากท่านสนใจหลักสูตรการอบรม

ติดต่อสอบถามข้อมูลติดต่อ SaleUP  :  ได้โดยตรงที่เบอร์ 094-6904904 (คุณอุ้ย)

                                                             หรือส่งอีเมลสอบถามเพิ่มเติมที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ 02-1062220

Monday the 18th.

©Copyright 2013 UP Training

บริการ : Team Building, Walk Rally, CSR, ทีมบิ้วดิ้ง, สร้างทีมงาน, พัฒนาทีมงาน, อบรมทีม, หลักสูตรฝึกอบรม, อบรมภาวะผู้นำ, อบรมหัวหน้างาน